Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

23 lutego 2015

Remont oświetlenia Portu Rybackiego w Krynicy Morskiej

W dniu 4 listopada 2010 r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni zawarte zostało Porozumienie nr 00018-61722-OR1100006/10 w sprawie przyznania środków UE na realizację operacji pt. "Remont oświetlenia Portu Rybackiego w Krynicy Morskiej".

10 lutego 2015

Rozbudowa Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy

Projekt polega na rozbudowie morskiej przystani rybackiej zlokalizowanej w Kuźnicy, u brzegów Półwyspu Helskiego od strony Zatoki Puckiej. W ramach projektu zaplanowano wykonanie następujących prac: budowa falochronu południowego długości ca 174m; budowa falochronu wschodniego długości ca 110m; budowa umocnionego brzegu skarpowego poszerzającego istniejący brzeg o ca 15m i długości ca 154m.

6 lutego 2015

Przebudowa Portu Rybackiego w Nowej Pasłęce – Nabrzeże Postojowe

Celem projektu „Przebudowa Portu Rybackiego w Nowej Pasłęce - Nabrzeże Postojowe" jest poprawa bezpieczeństwa i warunków postoju i obsługi statków rybackich.

6 lutego 2015

Usunięcie skutków awarii nasady Falochronu Wschodniego w Porcie Jastarnia

Projekt polegał na usunięciu skutków awarii nasady Falochronu Wschodniego w Porcie Jastarnia, zlokalizowanym u brzegów Półwyspu Helskiego od strony Zatoki Puckiej.

4 lutego 2015

Przebudowa nabrzeża, opaski brzegowej i Falochronu Wschodniego w Porcie Tolkmicko

Projekt wpisuje się w 1 cel ogólny Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" w „poprawę konkurencyjności i zrównoważenia podstawowego sektora rybackiego” oraz w 3 cel szczegółowy – poprawę infrastruktury w portach, przystaniach i miejscach wyładunku. Operacja wpisuje się również w cel 1 zawarty w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w § 20 tj. poprawę bezpieczeństwa i warunków postoju lub obsługi statków rybackich. Celem bezpośrednim realizacji operacji jest: zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z portu oraz poprawa warunków bezpiecznej obsługi jednostek łodziowych i zacumowanych statków; poprawa warunków bezpieczeństwa, warunków postoju, warunków w miejscach wyładunku lub obsługi statków rybackich.

16 stycznia 2015

Budowa dalby zwrotnej w przystani rybackiej w Krynicy Morskiej Leśniczówka

Przedsięwzięcie polega na budowie dalby zwrotnej w przystani rybackiej „Leśniczówka” w Krynicy Morskiej. Budowa dalby ma na celu ułatwienie bezpiecznego wyciągania i obsługi małych jednostek rybackich. Dalba stanowić będzie główny element wyposażenia przystani rybackiej. Przed realizacją Projektu w rejonie projektowanej dalby istniała dalba, która została rozebrana. Dalsza eksploatacja istniejącej dalby mogła zagrażać bezpieczeństwu jej użytkowników, a także osobom postronnym. Bezpośrednim beneficjentem operacji są miejscowi rybacy, który będą korzystali z nowo wykonanej dalby.

16 stycznia 2015

Remont dalby z modernizacją wyciągu łodziowego w Krynicy Morskiej

Remont i modernizacja wyciągu łodziowego w Krynicy Morskiej ma na celu przywrócenie jego pełnej sprawności. Przed realizacją Projektu wszystkie elementy wyciągu począwszy od dalby zwrotnej poprzez fundamenty rolek, a skończywszy na windzie i jej obudowie były w stanie granicznego wyeksploatowania. Dalsza eksploatacja wyciągu mogła zagrażać bezpieczeństwu jej użytkowników, a także osobom postronnym.

16 stycznia 2015

Oświetlenie nabrzeża wschodniego i zachodniego w przystani Suchacz

W celu oświetlenia nabrzeży w przystani Suchacz zostało ustawionych pięć jednoramiennych latarni oświetleniowych hybrydowych. Ekonomiczne i ekologiczne lampy oświetlenia zewnętrznego poprzez zastosowanie nowoczesnych układów dają najwydajniejsze źródło o niskim zużyciu energii, długiej trwałości, wysokiej odporności na drgania i wstrząsy, pracy w niskich temperaturach i wysokim współczynniku oddawania barw.

16 stycznia 2015

Remont obiektów hydrotechnicznych (Nabrzeże Północne, Pomost Postojowy), placu nabrzeżowego (wraz z wjazdem na teren Przystani) oraz budowa slipu na terenie Przystani Rybackiej Basen III – Nowa Karczma (dawniej Piaski)

elem operacji poprzez remont obiektów hydrotechnicznych (Nabrzeże Północne, Pomost Postojowy), remont placu nabrzeżowego (wraz z wjazdem na teren portu) oraz budowę slipu jest poprawa bezpieczeństwa warunków postoju lub obsługi statków rybackich. Ponadto operacja przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Przystani Rybackiej Basen III – Nowa Karczma.

2 stycznia 2015

Remont dalby zwrotnej w przystani rybackiej w Stegnie

Celem operacji jest wykonanie dalby zwrotnej, która pełniła będzie rolę urządzenia usprawniającego pracę związaną z wyciągnięciem łodzi rybackiej na plażę oraz wciągnięciem jej na wodę. Dalba stanowić będzie główny element wyposażenia przystani rybackiej. rzed realizacją Projektu w rejonie nowej dalby funkcjonowała stara dalba, która została rozebrana.