Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020

25 października 2023

Poprawa infrastruktury wybranych portów rybackich będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni

Projekt obejmuje realizację następujących zadań: Przebudowa Falochronu Zachodniego i zabezpieczenie ścianki szczelnej na nabrzeżu Zachodnim w Porcie Jastarnia, Projekt zabezpieczenia ścianki szczelnej na nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia, Remont falochronu wschodniego w Porcie Rowy wraz z konstrukcją tłumiącą falowanie, Nadzór Inwestorski dla zadania „Przebudowa Falochronu Zachodniego i zabezpieczenie ścianki szczelnej na nabrzeżu Zachodnim w Porcie Jastarnia” oraz zadania „Zabezpieczenie ścianki szczelnej na Nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia”, Nadzór Inwestorski dla zadania „Remont falochronu wschodniego w Porcie Rowy wraz konstrukcją tłumiącą falowanie”, Nadzór autorski nad zadaniami „Przebudowa Falochronu Zachodniego i zabezpieczenie ścianki szczelnej na nabrzeżu Zachodnim w Porcie Jastarnia”, „Zabezpieczenie ścianki szczelnej na Nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia” oraz „Remont falochronu wschodniego w Porcie Rowy wraz konstrukcją tłumiącą falowanie”.