Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

31 sierpnia 2020

Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: przedłużenie Pirsu Pasażerskiego o ok. 65,5 mb, pogłębienie dna na odcinku przylegającym do przedłużonego odcinka Pirsu Pasażerskiego, umocnienie wschodniego brzegu oraz północnego brzegu basenu portowego, przebudowę ciągu pieszo-jezdnego Pirsu Pasażerskiego wraz z odwodnieniem i wykonaniem oświetlenia oraz wykonanie utwardzonego placu postojowego dla samochodów wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem.