Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

31 grudnia 2014

Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym – prace przygotowawcze

Przedmiotem projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym – prace przygotowawcze” jest przygotowanie dokumentacji, w oparciu o którą wykonana zostanie robota budowlana polegająca na modernizacji układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

31 grudnia 2014

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III – prace przygotowawcze

Przedmiotem projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III – prace przygotowawcze” jest przygotowanie dokumentacji, w oparciu o którą wykonana zostanie robota budowlana polegająca na modernizacji wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

30 grudnia 2014

Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego – prace przygotowawcze

Przedmiotem projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego – prace przygotowawcze” jest przygotowanie dokumentacji, w oparciu o którą wykonana zostanie robota budowlana polegająca na modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

8 grudnia 2014

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni

Projekt zlokalizowany jest w rejonie wschodniego wybrzeża Polski w województwie pomorskim. Trzy odcinki wybrzeża objęte projektem: Ostrowo i Rozewie (gmina Władysławowo) oraz Cypel Helu (gmina Hel) położone są na terenie powiatu puckiego, odcinek Westerplatte leży na terenie Gminy Gdańsk, odcinek Oksywie leży na terenie Gminy Gdynia. Projekt przewiduje zabezpieczenie na 5,98 km bieżących wybrzeża morskiego.

8 grudnia 2014

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I – przebudowa Falochronu Wschodniego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Priorytet: vii. Transport przyjazny środowisku Działanie: 7.2. Rozwój transportu morskiego Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego. Opis projektu Inwestycja jest zlokalizowana w województwie pomorskim, w gminie Miasta Gdańsk, […]

17 listopada 2014

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie

Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w gminie Miasta Gdańsk, w Porcie Wewnętrznym.

16 września 2014

Projekty planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej

Projekt nr POIS.05.03.00-00-281/10 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dobiegły końca prace nad realizacją projektu. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie przejawiające się aktywnym udziałem w spotkaniach oraz przesyłaniem licznych uwag do opracowywanej dokumentacji. W terminie do końca czerwca 2015r. ostateczne wersje projektów planów zostaną przekazane […]

16 września 2014

Projekty planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zalewu Wiślanego

Projekt nr POIS.05.03.00-00-281/10 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dobiegły końca prace nad realizacją projektu. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie przejawiające się aktywnym udziałem w spotkaniach oraz przesyłaniem licznych uwag do opracowywanej dokumentacji. W terminie do końca czerwca 2015r. ostateczne wersje projektów planów zostaną przekazane […]

7 września 2014

Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM), etap IIa

Celem projektu Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) etap IIA jest budowa Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej. Powstanie infrastruktury sieciowej w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy komunikacji i przepływu informacji pomiędzy jednostkami administracji morskiej. Dzięki możliwości szybszej reakcji oraz lepszej współpracy pomiędzy rzeczonymi podmiotami i jednostkami stojącymi na straży bezpieczeństwa morskiego i granicznego (jak SAR, MOSG, czy MW RP), istotnie poprawi się poziom bezpieczeństwa na wybrzeżu Bałtyku

6 września 2014

Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) etap I

Zasadniczym celem budowy Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, Etap I (KSBM-I) jest poprawa bezpieczeństwa żeglugi morskiej oraz ochrona środowiska w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Istotą projektu jest utworzenie systemu monitorująco-kontrolnego dla jednolitego zarządzania bezpieczeństwem w obszarach morskich RP przez Administrację Morską oraz dla wymiany informacji bezpieczeństwa żeglugi z współdziałającymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.