Fundusze europejskie

Oświetlenie nabrzeża wschodniego i zachodniego w przystani Suchacz

 • 16 stycznia 2015
 • Karolina Dołhy

Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Środki służące wspólnemu interesowi.

Środek 3.3: Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach

Cel projektu

Celem projektu „Oświetlenie nabrzeża wschodniego i zachodniego w przystani Suchacz” jest poprawa bezpieczeństwa i warunków postoju oraz obsługi statków rybackich.

Opis projektu

Przed realizacją Projektu nabrzeże przystani w miejscowości Suchacz nie posiadało oświetlenia sztucznego. Stan taki stwarzał liczne zagrożenia dla zdrowia i życia osób poruszających się po przystani i korzystających w porze wieczorowo–nocnej /rybacy/.

W celu oświetlenia nabrzeży w przystani Suchacz zostało ustawionych pięć jednoramiennych latarni oświetleniowych hybrydowych. Ekonomiczne i ekologiczne lampy oświetlenia zewnętrznego poprzez zastosowanie nowoczesnych układów dają najwydajniejsze źródło o niskim zużyciu energii, długiej trwałości, wysokiej odporności na drgania i wstrząsy, pracy w niskich temperaturach i wysokim współczynniku oddawania barw.

Realizacja operacji obejmowała następujące elementy:

 • latarnia oświetleniowa hybrydowa;
 • zasilanie w energię elektryczną;
 • baterie akumulatorów;
 • montaż latarni;
 • odbojnice pod słupy oświetleniowe.

Data zakończenia realizacji operacji: lipiec 2013 roku.

Podpisanie porozumienia

W dniu 13 września 2012 roku w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni zawarte zostało Porozumienie nr 00054-61722-OR1100014/12 w sprawie przyznania środków UE na realizację operacji pt. „Oświetlenie nabrzeża wschodniego i zachodniego w przystani Suchacz”.

Całkowita wartość projektu wynosi 195 078,00 zł. Współfinansowanie z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego wynosi 141 825,00 zł

Umowy z wykonawcami

W dniu 3 stycznia 2013 roku została zawarta Umowa z Wykonawcą, firmą „PROJPRZEM EKO” Sp. z o.o. o wykonanie roboty budowlanej polegające na wykonaniu oświetlenia nabrzeża wschodniego i zachodniego przystani Suchacz w postaci lamp hybrydowych zasilanych za pomocą wiatraków i solarów umieszczonych na słupach oświetleniowych na kwotę 88 045,29 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%.

Roboty budowlane

W dniu 3 stycznia 2013 roku został podpisany Protokół przekazania placu budowy „Oświetlenie nabrzeża wschodniego i zachodniego w przystani Suchacz”.

Roboty budowlane rozpoczęto dnia 3 stycznia 2013 r., a zakończono dnia 3 czerwca 2013 r. W ramach operacji zostały wykonane następujące roboty:

 • instalacja systemów oświetleniowych,
 • pomiary odbiorcze.

W dniu 18 czerwca 2013 r. odbył się końcowy odbiór robót.

[caption id="" align="alignnone" width="1707"]Latarnia oświetleniowa hybrydowa w przystani Suchacz Latarnia oświetleniowa hybrydowa w przystani Suchacz[/caption]

[caption id="" align="alignleft" width="2560"]Latarnia oświetleniowa hybrydowa w przystani Suchacz Latarnia oświetleniowa hybrydowa w przystani Suchacz[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="1707"]Latarnia oświetleniowa hybrydowa w przystani Suchacz Latarnia oświetleniowa hybrydowa w przystani Suchacz[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="2560"]Latarnie oświetleniowe hybrydowe w przystani Suchacz nocą Latarnie oświetleniowe hybrydowe w przystani Suchacz nocą[/caption]

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  fundusze@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 88
 3. Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43