Fundusze europejskie

Remont dalby zwrotnej w przystani rybackiej w Stegnie

 • 2 stycznia 2015
 • Karolina Dołhy

Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Środki służące wspólnemu interesowi.

Środek 3.3: Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach

Cel projektu

Celem projektu „Remont dalby zwrotnej w przystani rybackiej w Stegnie” jest poprawa bezpieczeństwa i warunków postoju i obsługi statków rybackich.

Opis projektu

Celem operacji jest wykonanie dalby zwrotnej, która pełniła będzie rolę urządzenia usprawniającego pracę związaną z wyciągnięciem łodzi rybackiej na plażę oraz wciągnięciem jej na wodę. Dalba stanowić będzie główny element wyposażenia przystani rybackiej.

Przed realizacją Projektu w rejonie nowej dalby funkcjonowała stara dalba, która została rozebrana.

W zakres operacji wchodzą:

 • likwidacja przeszkód – roboty rozbiórkowe polegające na rozbiórce istniejącej dalby;
 • budowa dalby;
 • transport wodny materiałów i sprzętu – dostarczenie materiałów i sprzętu na miejsce realizacji dalby, jak również wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.

Bezpośrednim beneficjentem operacji są miejscowi rybacy, który będą korzystali z nowo wykonanej dalby.

Data zakończenia realizacji operacji: wrzesień 2014 roku.

Podpisanie porozumienia

W dniu 13 września 2012 roku w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni zawarte zostało Porozumienie nr 00052-61722-OR1100020/12 w sprawie przyznania środków UE na realizację operacji pt. „Remont dalby zwrotnej w przystani rybackiej w Stegnie”.

Całkowita wartość projektu wynosi 196 372,00 zł. Współfinansowanie z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego wynosi 122 371,50 zł

Umowy z Wykonawcami

W dniu 11 czerwca 2013 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Umowę z Wykonawcą, firmą NAVIMOR - INVEST S.A. o wykonanie roboty budowlanej związanej z wykonaniem „Budowy dalby zwrotnej w przystani rybackiej w Stegnie”. Wykonawcę reprezentował Krzysztof Kosiorek-Sobolewski – Prezes Zarządu oraz Tomasz Marcinkowski – Wiceprezes Zarządu. Wartość umowy wynosi 62 193,73 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%.

W dniu 28 sierpnia 2013 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Umowę z Wykonawcą, firmą Nadzory i usługi budowlane Krzysztof Małasiewicz na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Budowa dalby zwrotnej w przystani rybackiej w Stegnie”. Wartość podpisanej umowy wynosi 1 968,00 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%.

Roboty budowlane

Roboty budowlane wykonywane były terminie 11 czerwca 2013 r. - 14 sierpnia 2014 r.

transport pogłębiarki z dźwigiem do dalby
Ustawienie sprzętu - wrzesień 2013
transport pogłębiarki z dźwigiem do dalby
Transport sprzętu - wrzesień 2013

[caption id="" align="alignnone" width="2560"]Ustawienie dalby - wrzesień 2013 Ustawienie dalby - wrzesień 2013[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="2560"]Wyrywanie starej dalby Wyrywanie starej dalby - wrzesień 2013[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="2560"]Zakończenia pogrążania dalby Zakończenia pogrążania dalby[/caption]

W dniu 14 sierpnia 2014 r. odbył się końcowy odbiór robót. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi robót oraz po dokonanym sprawdzeniu wykonanych robót postanowiła uznać, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową.

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  fundusze@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 88
 3. Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43