Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

20 listopada 2014

SPO-T w Urzędzie Morskim – pomoc w zarządzaniu projektem

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport możliwa jest realizacja projektów w trzecim priorytecie Pomoc techniczna. O dofinansowanie projektów ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w ramach Pomocy technicznej mogą ubiegać się wyłącznie ci beneficjenci, którzy zostali wyszczególnieni w Uzupełnieniu SPOT. Potencjalni beneficjenci SPOT zostali określeni w podziale na priorytety i działania Programu. Poniżej przedstawiono wykaz potencjalnych beneficjentów, którzy mogą składać wnioski aplikacyjne w ramach trzeciego priorytetu – Pomoc techniczna, zgodnie z zapisami Uzupełnienia SPOT.

20 listopada 2014

Przebudowa Falochronu Głównego w Gdyni wraz z modernizacją systemu nawigacyjnego

Przedmiotem Projektu jest przebudowa Falochronu Głównego portu w Gdyni, polegająca na przywróceniu parametrów wytrzymałościowych i statecznościowych budowli. Projekt ma również na celu polepszenie osłony Portu Zewnętrznego przed zafalowaniem i zalodzeniem w warunkach podniesionych stanów wody oraz podniesienie stopnia bezpieczeństwa żeglugi na torach podejściowych do portu w Gdyni.

19 listopada 2014

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego

Inicjatorem Projektu był Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Rolę Beneficjenta Końcowego pełnił Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Instytucją Zarządzającą SPO Transport było ówczesne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Instytucją Pośredniczącą w Zarządzaniu SPO Transport było ówczesne Ministerstwo Transportu i Budownictwa. Instytucją Płatniczą było Ministerstwo Finansów. Projekt realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport na lata 2004 – 2006