Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Budowa dalby zwrotnej w przystani rybackiej w Krynicy Morskiej Leśniczówka

 • 16 stycznia 2015
 • Karolina Dołhy
Logo FE RYBA

 

Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Środki służące wspólnemu interesowi.

Środek 3.3: Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach

Cel projektu

Celem projektu „Budowa dalby zwrotnej w przystani rybackiej w Krynicy Morskiej Leśniczówka” jest poprawa bezpieczeństwa i warunków postoju oraz obsługi statków rybackich.

Opis projektu

Przedsięwzięcie polega na budowie dalby zwrotnej w przystani rybackiej „Leśniczówka” w Krynicy Morskiej. Budowa dalby ma na celu ułatwienie bezpiecznego wyciągania i obsługi małych jednostek rybackich. Dalba stanowić będzie główny element wyposażenia przystani rybackiej.

Przed realizacją Projektu w rejonie projektowanej dalby istniała dalba, która została rozebrana. Dalsza eksploatacja istniejącej dalby mogła zagrażać bezpieczeństwu jej użytkowników, a także osobom postronnym.

Bezpośrednim beneficjentem operacji są miejscowi rybacy, który będą korzystali z nowo wykonanej dalby.

W zakres operacji wchodzą:

 • likwidacja przeszkód – roboty rozbiórkowe polegające na rozbiórce istniejącej dalby;
 • budowa dalby;
 • transport wodny materiałów i sprzętu – dostarczenie materiałów i sprzętu na miejsce realizacji dalby, jak również wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.

Data zakończenia realizacji operacji: grudzień 2013 roku.

Podpisanie porozumienia

W dniu 13 września 2012 roku w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni zawarte zostało Porozumienie nr 00055-61722-OR1100013/12 w sprawie przyznania środków UE na realizację operacji pt. „Budowa dalby zwrotnej w przystani rybackiej w Krynicy Morskiej Leśniczówka”.

Całkowita wartość projektu wynosi 278 150,00 zł. Współfinansowanie z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego wynosi 168 810,00 zł

Umowy z Wykonawcami

W dniu 11 czerwca 2013 r. została podpisana umowa o wykonanie roboty budowlanej z Wykonawcą – firmą Navimor – Invest S.A. z siedzibą w Gdańsku. Wartość podpisanej umowy wynosi 62 057,05 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%.

Ponadto w dniu 28 sierpnia 2013 r. została podpisana umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Wykonawcą – Nadzory i usługi budowlane Krzysztof Małasiewicz z siedzibą w Sopocie. Usługa została wykonana i opłacona zgodnie z umową. Wartość podpisanej umowy wynosi 2 214,00 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%.

Roboty budowlane

W dniu 17 czerwca 2013 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy - Navimor – Invest S.A. - z siedzibą w Gdańsku - plac budowy do wykonania robót. Roboty rozpoczęto dnia 11 czerwca 2013 r., a zakończono dnia 29 października 2013 r.

W ramach operacji zostały wykonane następujące roboty:

 1. likwidacja przeszkód;
 2. budowa dalby;
 3. transport wodny materiałów i sprzętu.

[caption id="" align="alignnone" width="2560"]wyrywanie starej dalby Wyrywanie starej dalby - wrzesień 2013[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="1920"]pogrążanie rury dalby Pogrążanie rury dalbowej - wrzesień 2013[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="2560"]Betonowanie rury dalbowej Betonowanie rury dalbowej - październik 2013[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="2560"]Osadzanie masztu światła nawigacyjnego Osadzanie masztu światła nawigacyjnego - październik 2013[/caption]

W dniu 31 października 2013 r. odbył się końcowy odbiór robót. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi robót oraz po dokonanym sprawdzeniu wykonanych robót postanowiła uznać, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową.

[caption id="" align="alignnone" width="2560"]Tablica informacyjna Tablica informacyjna[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="2560"]Dalba zwrotna w przystani rybackiej w Krynicy Morskiej Leśniczówka Dalba zwrotna w przystani rybackiej w Krynicy Morskiej Leśniczówka[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="2560"]Dalba zwrotna w przystani rybackiej w Krynicy Morskiej Leśniczówka Dalba zwrotna w przystani rybackiej w Krynicy Morskiej Leśniczówka[/caption]

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  fundusze@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 88
 3. Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43