Fundusze europejskie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

14 września 2020

Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku – Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dla woj. Pomorskiego – od 01.04.2020 r.

Projekt pn. "Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku" jest w części realizowany przez Urząd Morski w Gdyni zgodnie z właściwością terytorialną, tj. w zakresie etapu "Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dla woj. Pomorskiego – od 01.04.2020 r."

12 czerwca 2017

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

Projekt pn. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów, numer POWR.02.19.00-00-PM01/17.

9 lipca 2015

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000

Projekt pn. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000, numer POWR.02.19.00-00-PM01/15. Osi priorytetowej: OŚ II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Planowany okres realizacji projektu: od: 1 czerwca 2015 r. do: 31 grudnia 2021 r.