Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Interreg - Region Morza Bałtyckiego

18 kwietnia 2018

R-MODE BALTIC

Projekt jest efektem poszukiwania w IALA alternatywnych systemów nawigacyjnych mogących zastąpić systemy satelitarne w przypadku ich awarii lub ich okresowego zakłócenia. W projekcie „R-mode” zaproponowano wykorzystanie istniejącej infrastruktury naziemnej morskich systemów DGPS i/lub AIS celem wyznaczania pozycji statku w odniesieniu do pozycji lądowej stacji bazowych.