Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006

24 marca 2015

Modernizacja dalby rurowej w Piaskach

Dalba wyciągowa zlokalizowana jest w obrębie przystani rybackiej w Piaskach na Mierzei Wiślanej na km 3+ 200 w odległości ok. 130 m od linii brzegowej od Zatoki Gdańskiej. Nowo wykonana dalba rurowa ma średnicę 711 mm, grubość ścianki 12,5 mm i długości całkowitej 13,5 m. Pośrodku rura została wzmocniona czterema połówkami dwuteownika 500 o długości 3 m, w miejscu występowania maksymalnych momentów gnących. Część rurowa dalby wystająca ponad dno wypełniona jest betonem ze zbrojeniem. W głowicy dalby zamocowano płaskownik jako zawiesie dla zblocza.

24 marca 2015

Modernizacja Falochronu Północnego narzutowego we Władysławowie

Priorytet 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe Działanie 3.3. Rybacka infrastruktura portowa Umowa o dofinansowanie Umowę Nr OR11-61522-OR1100016/06 o Dofinansowanie Projektu zawarto w dniu 11 lipca 2006 r. z ARiMR na kwotę 11 865 394,00 PLN. Roboty budowlane Projekt został zrealizowany jednoetapowo. […]

24 marca 2015

Modernizacja Nabrzeża Zachodniego w porcie Jastarnia

Nabrzeże Zachodnie w porcie Jastarnia przeznaczone jest do obsługi małych jednostek rybackich. Znajduje się po zachodniej stronie basenu portowego w głębi portu, za Basenem Łodziowym. Projekt modernizacji zakładał, że kształt, położenie linii odwodnej nabrzeża, głębokość techniczna pozostaną niezmienione. Nie przewidywał także dodatkowego wyposażenia służącego do tłumienia falowania w akwenie.

24 marca 2015

Modernizacja nabrzeży w basenie Przystani Rybackiej w Suchaczu

Przystań w Suchaczu usytuowana jest nad Zalewem Wiślanym. Ujście kanału wewnątrz przystaniowego osłonięte jest dwoma falochronami długości ok. 145 m część wschodnia i 20,00 m część zachodnia. Z uwagi na bardzo zły stan istniejącej konstrukcji w basenie Przystani Rybackiej w Suchaczu koniecznym było, w ramach prac budowlanych, wykonanie modernizacji konstrukcji nabrzeży Wschodniego, Południowego i Zachodniego, które stanowią umocnienia brzegu przystani w miejscu cumowania jednostek rybackich.

16 stycznia 2015

Modernizacja dalby rurowej w Kątach Rybackich

Zwrotna dalba wyciągowa zlokalizowana jest w obrębie przystani rybackiej w Kątach Rybackich od strony Zatoki Gdańskiej na km 29 + 840 w odległości ok. 95 m od linii brzegowej. W związku z licznymi skargami rybaków korzystających z przystani morskiej w Kątach Rybackich uskarżających się na zły stan dalby zwrotnej, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z przystani Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zadecydował o wymianie dalby rurowej w trybie pilnym .

13 stycznia 2015

Modernizacja Nabrzeża Zachodniego w Porcie Tolkmicko

Nabrzeże Zachodnie dzieli się na odcinek oczepowy o łącznej długości 179,15 oraz na odcinek skarpowy o łącznej długości ok. 55 m. Odcinki te usytuowane są w zachodniej części Portu Tolkmicko. Konstrukcję nabrzeża Zachodniego przed remontem stanowiła drewniana ścianka szczelna o grubości i długości 4,90m posadowiona na rzędnej -4,80m. Nabrzeże nie zapewniało dobrych warunków dla cumowania jednostek.

12 stycznia 2015

Modernizacja Nabrzeża Łodziowego w porcie Jastarnia

Port Jastarnia położony jest na Półwyspie Helskim nad Zatoką Pucką. Basen Łodziowy usytuowany jest w obrębie pomiędzy Pirsem Pasażerskim a wałem ziemnym u nasady Falochronu Zachodniego. Od północy zamknięty jest skarpowym Nabrzeżem Łodziowym, od południa otwarty na wprost wejścia do portu. Długość w linii Nabrzeża Łodziowego wynosi 28,6 m.

12 stycznia 2015

Budowa pomostu cumowniczego w porcie Jastarnia

Port Jastarnia położony jest na Półwyspie Helskim nad Zatoką Pucką. Basen Łodziowy usytuowany jest w obrębie pomiędzy Pirsem Pasażerskim a wałem ziemnym u nasady Falochronu Zachodniego. Od północy zamknięty jest skarpowym Nabrzeżem Łodziowym, od południa otwarty na wiorst wejścia do portu. Budowa pomostu cumowniczego została przeprowadzona przy wcześniej niezagospodarowanym brzegu zachodnim. Pomost jest usytuowany równolegle do linii brzegowej. Odwodna krawędź pomostu (linia cumownicza) oddalona jest o 3,75 m od linii brzegowej i jednocześnie ok. 9,5m od krawędzi ciągu dojazdowego wzdłuż korony skarpy.