Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Remont obiektów hydrotechnicznych (Nabrzeże Północne, Pomost Postojowy), placu nabrzeżowego (wraz z wjazdem na teren Przystani) oraz budowa slipu na terenie Przystani Rybackiej Basen III – Nowa Karczma (dawniej Piaski)

 • 16 stycznia 2015
 • Karolina Dołhy

logotypy UE i PO RYBY

Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Środki służące wspólnemu interesowi.

Środek 3.3: Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach

Cel projektu

Celem operacji poprzez remont obiektów hydrotechnicznych (Nabrzeże Północne, Pomost Postojowy), remont placu nabrzeżowego (wraz z wjazdem na teren portu) oraz budowę slipu jest poprawa bezpieczeństwa warunków postoju lub obsługi statków rybackich.

Ponadto operacja przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Przystani Rybackiej Basen III – Nowa Karczma.

Opis projektu

Operacja składa się z realizacji 4 elementów:

 1. Przebudowy Nabrzeża Północnego. Modernizacja polega na przebudowie starych, zużytych elementów mających po kilkadziesiąt lat (pęknięcia, liczne ubytki, elementy skruszałe itp.), dostosowaniu nabrzeża do wymogów bezpieczeństwa, zmodernizowaniu linii cumowniczo-odbojowej umożliwiającej bezpieczne cumowanie, załadunek i wyładunek jednostek rybackich.
 2. Przebudowanie (rozbiórka i budowa nowego) Pomostu Postojowego. Stary pomost był przestarzały, z licznymi ubytkami, pęknięciami, skruszeniami. Zagrażał bezpieczeństwu załóg cumujących przy nim statków. Ze względu na stan oraz starą technologię budowy zdecydowano się na jego rozbiórkę i zbudowanie nowego pomostu od podstaw.
 3. Budowy slipu. Brak slipu uniemożliwiał wyciąganie statków z wody i ich spuszczanie na wodę – konieczne dla przeglądów technicznych, napraw itd. Stąd przy okazji remontu nabrzeża zdecydowano się na budowę slipu ze stalową ramą do wodowania jednostek rybackich.
 4. Przebudowy wjazdu do przystani w Nowej Karczmie wraz z remontem placu nabrzeżowego. W związku z modernizacją przystani rybackiej zdecydowano się na przebudowę zjazdu z działki 29/4 na ul. Słoneczną, zlokalizowanego od strony północnej terenu przystani.

Podpisanie porozumienia

W dniu 21 października 2010 r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni zawarte zostało Porozumienie nr 00014-61722-OR1100012/09 w sprawie przyznania środków UE na realizację operacji pt. "Remont obiektów hydrotechnicznych (Nabrzeże Północne, Pomost Postojowy), placu nabrzeżowego (wraz z wjazdem na teren Przystani) oraz budowa slipu na terenie Przystani Rybackiej Basen III - Nowa Karczma (dawniej Piaski)".

Zgodnie z aneksem do Porozumienia nr 6 z dnia 24 listopada 2014 r.:
Całkowita wartość projektu: 2 424 647,00 zł
Współfinansowanie z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: 1 685 815,50 zł

Planowana data zakończenia operacji: maj 2015 r.

Umowy z Wykonawcami

 1. Dnia 21 maja 2013 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał umowę o wykonanie roboty budowlanej „Przebudowa Pomostu Postojowego, Przebudowa Palisady Zachodniej, Budowa Slipu, przebudowa wjazdu, Przebudowa placu przy porcie rybackim na przystani – Basen III Nowa Karczma (dawniej Piaski)” z przedsiębiorstwem NAVIMOR-INVEST S.A. Wykonawcę wyłoniono w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość umowy wynosi 1 999 580,78 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%.
 2. Dnia 29 sierpnia 2013 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał umowę o sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach projektu z przedsiębiorstwem Wuprohyd Sp. z o.o. Wykonawcę wyłoniono w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Dnia 26 września 2014 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał umowę o wykonanie roboty budowlanej w ramach Projektu z przedsiębiorstwem NAVIMOR-INVEST S.A. Przedmiotem umowy jest remont obiektów hydrotechnicznych, wykonanie wjazdu i remont placu na terenie Przystani Rybackiej – Basen III Nowa Karczma. Wykonawcę wyłoniono w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość umowy to 244 759,31 zł brutto, w tym podatek VAT w stawce 23%.

Roboty budowlane

W ramach umowy podpisanej z Wykonawcą NAVIMOR-INVEST S.A 21 maja 2013 r. roboty budowlane rozpoczęto dnia 26 sierpnia 2013 r. W ramach umowy wykonano następujące prace budowlane:

 • przebudowa Nabrzeża Północnego;
 • budowa pomostu postojowego;
 • pochylnia slipu;
 • naprawa powierzchni betonu na Nabrzeżu Wschodnim;
 • roboty czerpalne;
 • przebudowa zjazdu z działki;
 • remont placu nabrzeżowego.

Wrzesień 2013

przygotowanie do budowy slipu na terenie Przystani Rybackiej Basen III - Nowa Karczma
widok na port

Listopad 2013

prace w trakcie budowy slipu na terenie Przystani Rybackiej Basen III - Nowa Karczma
prace w trakcie budowy slipu na terenie Przystani Rybackiej Basen III - Nowa Karczma
łódź wypływająca z portu
prace w trakcie budowy slipu na terenie Przystani Rybackiej Basen III - Nowa Karczma

Styczeń 2014

ludzie przay pracach w trakcie budowy slipu na terenie Przystani Rybackiej Basen III - Nowa Karczma
prace w trakcie budowy slipu
falochron w trakcie budowy
falochron w budowie z widokiem na wodę

 Marzec 2014

port w budowie zamrożony lodem
port w budowie zamrożony lodem
koparka na budowie
koparka w zamrożonym porcie

Maj 2014

podest w porcie z łodziami
podest w porcie z łodziami
slip w porcie
slip w porcie z widokiem na marinę

Dnia 18 lipca 2014 r. dokonano odbioru końcowego powyżej opisanej części roboty budowlanej.

W ramach umowy podpisanej z Wykonawcą NAVIMOR-INVEST S.A 26 września 2014 r. wykonano następujące prace budowlane:

 • przebudowa wjazdu do Przystani w Nowej Karczmie wraz z remontem placu Nabrzeżowego w okolicach chłodni;
 • wyposażenie Nabrzeża Wschodniego i Zachodniego w drabinki ratunkowe, stojaki ze sprzętem ratunkowym oraz odbojnice,
 • naprawa powierzchni betonu na Nabrzeżu Wschodnim i Zachodnim,
 • zakup i montaż 3 znaków.

Odbioru końcowego powyżej opisanej części roboty budowlanej dokonano dnia 15 stycznia 2015 r.

wyremontowany port
widok z portu na pobliski las
czerwona główka na falochronie
widok z falochronu na port z łodziami
port z mariną i slipem
podest z falochrenem główka czerwona
samochody w porcie

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  fundusze@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 88
 3. Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43