Fundusze europejskie

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III – prace przygotowawcze

 • 31 grudnia 2014
 • Karolina Dołhy
Logotyp programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Priorytet: VII. Transport przyjazny środowisku
Działanie: 7.2. Rozwój transportu morskiego

Opis Projektu

Przedmiotem projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III – prace przygotowawcze” jest przygotowanie dokumentacji, w oparciu o którą wykonana zostanie robota budowlana polegająca na modernizacji wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zakres Projektu obejmuje:

 • wykonanie inwentaryzacji nabrzeży Martwej Wisły w Gdańsku wraz z koncepcją i projektem przebudowy nabrzeży i toru wodnego;
 • opracowanie projektów wykonawczych przebudowy nabrzeży i toru wodnego na Martwej Wiśle w Gdańsku;
 • aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Nabrzeża Flisaków i Nabrzeża Retmanów przy Martwej Wiśle w Gdańsku;
 • wykonanie prac projektowych dotyczących Nabrzeża nr XVIII rzeki Motławy;
 • wykonanie prac projektowych dotyczących Nabrzeża Szyprów na odcinku ~382 metrów rzeki Martwej Wisły w Gdańsku;
 • wykonanie dodatkowych prac projektowych dotyczących Nabrzeża Szyprów na odcinku ~382 metrów rzeki Martwej Wisły w Gdańsku;
 • opracowanie studium doboru konstrukcji Nabrzeża Szyprów na odcinku o długości ~382 m;
 • wykonanie studium wykonalności.

Umowa o dofinansowanie

W dniu 14 października 2013 roku została podpisana Pre-Umowa nr POIS.7.2.303/13-00 dotycząca przygotowania projektu indywidualnego nr POIiŚ 7.2-38 z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla Projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III – prace przygotowawcze”, Pre-umowa została podpisana pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowanym przez Pana Pawła Szaciłło a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, Panem Andrzejem Królikowskim.

W dniu 25 czerwca 2014 roku podpisana została Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-032/14-00 dla Projektu "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III – prace przygotowawcze" nr POIS.07.02.00-00-032/14 w ramach działania 7.2. Rozwój transportu morskiego, priorytetu VII Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Umowa została podpisana pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowanym przez Pana Pawła Szaciłło a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, Panem Andrzejem Królikowskim.

W dniu 4 sierpnia 2015 r. zawarto aneks nr POIS.07.02.00-00-032/14-01, zgodnie z którym:

 • całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 672 406,36 PLN;
 • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 672 406,36 PLN;
 • udział środków UE wynosi 571 545,40 PLN;
 • wkład krajowy wynosi 100 860,96 PLN.

Umowy z Wykonawcami

Dnia 23 czerwca 2008 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów "Wuprohyd" Sp. z o.o. umowa nr TI.2.IG/17/R/74/08. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach umowy wykonano inwentaryzację nabrzeży Martwej Wisły w Gdańsku wraz z koncepcją i projektem przebudowy nabrzeży (m.in. Nabrzeża Flisaków, Nabrzeża Retmanów i Nabrzeża Szyprów) oraz toru wodnego. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

Dnia 17 września 2009 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów "Wuprohyd" Sp. z o.o. umowa nr TI.2-IG/28/I/74/09. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach umowy wykonano m.in. projekt wykonawczy przebudowy Nabrzeża Flisaków - odc. I. oraz odc. II. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

Dnia 8 maja 2013 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów "Wuprohyd" Sp. z o.o. umowa nr TI-1-IG/74/567/13. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 14 000 euro. Przedmiotem umowy jest wykonanie aktualizacji projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy Nabrzeży Flisaków i Nabrzeża Retmanów.

Dnia 25 października 2013 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów "Wuprohyd" Sp. z o.o. umowa nr TI1-IG-381-74-571/13. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 14 000 euro. W ramach umowy wykonano studium doboru konstrukcji Nabrzeża Szyprów na odcinku ~382 m. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

Dnia 6 listopada 2013 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów "Wuprohyd" Sp. z o.o. umowa nr TI1-AS-3800-69-568/13. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy było wykonanie prac projektowych dotyczących Nabrzeża nr XVIII rzeki Motławy. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

Dnia 23 czerwca 2014 r. została podpisana z Wykonawcą, Kappa Projekt - Krzysztof Kowalski Umowa nr TI1-IG-3800-1/9/74/600/14. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych dotyczących Nabrzeża Szyprów na odcinku ~382 metrów rzeki Martwej Wisły w Gdańsku. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

Dnia 21 listopada 2014 r. została podpisana z Wykonawcą, Krzysztofem Kowalskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Kappa Projekt, umowa nr TI.1-IG-381/74/13/620/14. Umowa została zawarta w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej opracowania dodatkowych rozwiązań projektowych do projektu pod nazwą "Wykonanie prac projektowych dotyczących Nabrzeża Szyprów na odcinku ~382 metrów rzeki Martwej Wisły w Gdańsku. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

Dnia 22 maja 2015 r. została podpisana z Wykonawcą, DS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku umowa nr FE-3800-98/2015. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest opracowanie studium wykonalności dla projektu "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III". Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  e-mail: fundusze@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 88
  fax. 58 620 67 43
 3. Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013: www.pois.gov.pl

Pliki do pobrania

 • 1. Zakres Projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III – prace przygotowawcze”

  • Plik pdf
  • 2.71 Mb