Plany morskie

Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich

10 kwietnia 2015

Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich

Na zlecenie Dyrektorów Urzędów Morskich w Szczecinie, Słupsku i Gdyni zostało opracowane „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”.

26 listopada 2014

Prezentacja z drugiego spotkania konsultacyjnego

W dniu 25go listopada 2014r. odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”.

5 listopada 2014

Obwieszczenie Dyrektorów Urzędów Morskich

15 listopada 2013r. zostało opublikowane Obwieszczenie Dyrektorów Urzędów Morskich o przystąpieniu do procesu planistycznego, którego celem jest sporządzenie projektu „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich”.

5 listopada 2014

Drugie spotkanie konsultacyjne

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i Szczecinie oraz własnym, zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 listopada 2014r. o godzinie 11.30 w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego

5 listopada 2014

I etap realizacji Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

W sierpniu 2014r. Instytut Morski w Gdańsku - Wykonawca Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich przekazał Urzędom Morskim sprawozdanie z zebranych dostępnych danych o obszarze morskim oraz ich wstępną analizę. Dokumentacja ta stanowi pierwszy Etap realizacji „Studium” i będzie podlegać dalszemu opracowywani

5 listopada 2014

Pierwsze spotkanie konsultacyjne

15 lipca 2014r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dot. Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich waz z analizami przestrzennymi. Studium opracowywane jest przez Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie Dyrektorów Urzędów Morskich. Dokument ten jest pierwszym etapem procesu planistycznego, którego celem jest sporządzenie projektu „Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich”.

5 listopada 2014

Obwieszczenie Dyrektorów Urzędów Morskich

15 listopada 2013r. zostało opublikowane Obwieszczenie Dyrektorów Urzędów Morskich o przystąpieniu do procesu planistycznego, którego celem jest sporządzenie projektu „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich”.