Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Plany morskie

Obwieszczenie Dyrektorów Urzędów Morskich

  • 5 listopada 2014
  • Agnieszka Cwilewicz
Mapa - obszar objęty Planem Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich

15 listopada 2013r. zostało opublikowane Obwieszczenie Dyrektorów Urzędów Morskich o przystąpieniu do procesu planistycznego, którego celem jest sporządzenie projektu „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich”.