Plany morskie

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych dla portu morskiego w Rowach

22 maja 2023

Ponowne opinie i uzgodnienia dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla akwenów portu morskiego w Rowach

17go kwietnia 2023 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni skierował do ponownych uzgodnień i opinii projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla akwenów portu morskiego w Rowach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumentacja planistyczna będąca przedmiotem ponownych opinii i uzgodnień dostępna jest poniżej.