Plany morskie

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych dla portu morskiego w Ustce

25 października 2023

Przekazanie projektu planu Ministrowi Infrastruktury

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 20.09.2023 r., uzupełnionym pismem z dnia 19.10.2023 r., przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Ustce wraz z prognozą oddziaływania […]

22 maja 2023

Ponowne opinie i uzgodnienia dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla akwenów portu morskiego w Ustce

19go kwietnia 2023 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni skierował do ponownych uzgodnień i opinii projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla akwenów portu morskiego w Ustce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumentacja planistyczna będąca przedmiotem ponownych opinii i uzgodnień dostępna jest poniżej.