Plany morskie

Pilotażowy plan zagospodarowania przestrzennego Południowej Ławicy Środkowej

22 września 2014

Pilotażowy plan zagospodarowania przestrzennego Ławicy Środkowej

W ramach projektu BaltSeaPlan został opracowany pilotażowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Ławicy Środkowej.