Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Plany morskie

I etap realizacji Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

 • 5 listopada 2014
 • Agnieszka Cwilewicz

W sierpniu 2014r. Instytut Morski w Gdańsku - Wykonawca Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich przekazał Urzędom Morskim sprawozdanie z zebranych dostępnych danych o obszarze morskim oraz ich wstępną analizę.
Dokumentacja ta stanowi pierwszy Etap realizacji „Studium” i będzie podlegać dalszemu opracowywaniu.

Pliki do pobrania

 • 1. INZ_Sprawozdanie

  • Plik pdf
  • 1.69 Mb
 • 2. INZ_batymetria_BHMW

  • Plik jpg
  • 888.31 Kb
 • 3. INZ_glowne_trasy_zeglugowe

  • Plik jpg
  • 1.03 Mb
 • 4. INZ_gminy_gestosc_zaludnienia

  • Plik jpg
  • 429.38 Kb
 • 5. INZ_infrastruktura_liniowa_planowana

  • Plik jpg
  • 1012.15 Kb
 • 6. INZ_koncesje_poszukiwawcze

  • Plik jpg
  • 1.50 Mb
 • 7. INZ_koncesje_wydobywcze

  • Plik jpg
  • 1.16 Mb
 • 8. INZ_korytarze_lotnicze

  • Plik jpg
  • 1.00 Mb
 • 9. INZ_lad_ogolnogeograficzna

  • Plik jpg
  • 1.46 Mb
 • 10. INZ_marynarka_wojenna

  • Plik jpg
  • 1.47 Mb
 • 11. INZ_natezenie_ruchu

  • Plik jpg
  • 2.96 Mb
 • 12. INZ_nawigacja_BHMW

  • Plik jpg
  • 892.99 Kb
 • 13. INZ_nfrastruktura_liniowa_istniejaca

  • Plik jpg
  • 1002.41 Kb
 • 14. INZ_obszary_portowe

  • Plik jpg
  • 946.34 Kb
 • 15. INZ_obszary_zagrozenie_powodziowe

  • Plik jpg
  • 1.15 Mb
 • 16. INZ_ochrona_przyrody

  • Plik jpg
  • 281.72 Kb
 • 17. INZ_osady_powierzchniowe_PIG

  • Plik jpg
  • 1.12 Mb
 • 18. INZ_podwodne_dziedzictwo_kulturowe

  • Plik jpg
  • 1.03 Mb
 • 19. INZ_podzial_administracyjny

  • Plik jpg
  • 1.31 Mb
 • 20. INZ_polowy_wielkosc_2012

  • Plik jpg
  • 1.45 Mb
 • 21. INZ_polowy_wielkosc_2013

  • Plik jpg
  • 1.46 Mb
 • 22. INZ_rybolowstwo_wylaczone_obszary

  • Plik jpg
  • 1.08 Mb
 • 23. INZ_uzytkowanie_gruntow

  • Plik jpg
  • 1.25 Mb
 • 24. INZ_wiatrownie_i_planowane

  • Plik jpg
  • 1.52 Mb
 • 25. INZ_wnioski1

  • Plik png
  • 526.07 Kb
 • 26. INZ_wnioski2

  • Plik png
  • 476.59 Kb