Plany morskie

Drugie spotkanie konsultacyjne

  • 5 listopada 2014
  • Agnieszka Cwilewicz

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i Szczecinie oraz własnym, zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 listopada 2014r. o godzinie 11.30 w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB (ul. Kołłataja 1 w Gdyni) w Sali im. Prof. Demela (parter).

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu na adres mailowy: agnieszka.mostowiec@umgdy.gov.pl do 14 listopada 2014r.