Plany morskie

Szczegółowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Gdańskiej

24 października 2023

Trzecia runda uzgodnień i opinii do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej

W związku z wprowadzeniem kolejnych zmian do projektu planu Zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej oraz w związku ze zaktualizowaniem Prognozy OOŚ dla ww. projektu planu, niezbędne było wystąpienie po raz kolejny do organów uzgadniający i opiniujących projekt planu celem uzyskania ich stanowisk. Przekazana dokumentacja jest udostępniona poniżej.

4 marca 2022

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej wraz z Prognozą

W dniu 3 marca 2022 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

11 lutego 2022

Druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej

Uprzejmie informujemy, że została opracowana druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (tzw. v.2). Jest to wersja projektu planu i Prognozy po etapie uzgodnień i konsultacji społecznych. Uwagi do przedmiotowego projektu planu można składać w terminie do 11-go marca 2022 r.

22 czerwca 2021

Spotkanie konsultacyjne (dyskusja publiczna) w dniu 17.06.2021 r.

W dniu 17 czerwca 2021 r. odbyło się w Urzędzie Morskim w Gdyni drugie spotkanie konsultacyjne (tzw. dyskusja publiczna) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej oraz prognozą oddziaływania na środowisko. W spotkaniu wzięli udział m. in. przedstawiciele organów uzgadniających i opiniujących projekt planu, a także inwestorzy zainteresowani działalnością na akwenie Zatoki Gdańskiej.

28 maja 2021

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przetrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”. Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 28go maja 2021 r. do 9go lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni

13 maja 2021

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Gdańskiej

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”. Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 28 maja 2021 r. do 9 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni

6 października 2020

Spotkanie konsultacyjne w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Gdańskiej

W dniu 5 października 2020 r. miało odbyć się pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej, jednakże w związku z pogarszająca się sytuacją epidemiologiczną podjęta została decyzja o rezygnacji ze spotkania. Wystąpienia, które miały mieć miejsce podczas spotkania konsultacyjnego zostały nagrane i zamieszczone poniżej

29 czerwca 2020

Wykaz uwag i wniosków do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej. Wykaz jest dostępny do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni.

23 stycznia 2020

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej

yrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu. Projekt planu obejmie morskie wody wewnętrzne części Zatoki Gdańskiej zgodnie z załącznikiem mapowym.

12 czerwca 2017

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia do 30 tys. Euro, na wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”.