Plany morskie

Pilotażowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Zatoki Gdańskiej wraz z Prognozą

22 września 2014

Pilotażowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Zatoki Gdańskiej wraz z Prognozą

W ramach projektu Interreg IIIB Cadses pt. PlanCoast został sporządzony pilotażowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego obszaru morskiego obejmującego zachodnią część Zatoki Gdańskiej, położonego na zachód od linii łączącej cypel Półwyspu Helskiego z granicą między gminami Gdynia i Sopot. Następnie, w ramach projektu BaltSeaPlan, została opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko dla w.w. projektu planu.