Plany morskie

Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich

 • 10 kwietnia 2015
 • Agnieszka Cwilewicz
Zdjęcie przedstawia okładkę opracowania pt:

Na zlecenie Dyrektorów Urzędów Morskich w Szczecinie, Słupsku i Gdyni zostało opracowane „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”.

„Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich” nie ma (w zakresie prawnym) charakteru dokumentu takiego jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, określone w ustawie z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Udziela się zgody na wykorzystanie fragmentów „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi” pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia. Formy bez podpisu będą traktowane jako naruszenie prawa autorskiego.

Pliki do pobrania

 • 1. INZ_Studium_Uwarunkowan_Zagospodarowania_Przestrzennego_POM_20032015

  • Plik pdf
  • 31.26 Mb
 • 2. INZ_mapy_09-04-15

  • Plik zip
  • 34.10 Mb
 • 3. INZ_zalaczniki_09-04-15

  • Plik zip
  • 75.47 Mb
 • 4. Study of Conditions of Spatial Development of Polish Sea Areas

  • Plik pdf
  • 26.13 Mb
 • 5. Study - Map 1 - Present and future use

  • Plik png
  • 6.89 Mb
 • 6. Study - Map 2 - Areas of limited use

  • Plik png
  • 3.65 Mb
 • 7. Study - Map 3 - Investment plans

  • Plik png
  • 4.83 Mb
 • 8. PL.POM-Studium-2014-GIS

  • Plik zip
  • 87.71 Mb