Plany morskie

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000

 • 19 czerwca 2018
 • Agnieszka Cwilewicz

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Mapa

Projekt planu wraz z prognozą ooś obejmuje obszary morskie, o których mowa w ustawie
o obszarach morskich, tj.:

 • wyłączną strefę ekonomiczną wraz ze strefą przyległą,
 • morze terytorialne,
 • morskie wody wewnętrzne.

z wyłączeniem wód portów oraz Zalewów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 3 i 4 ustawy o obszarach morskich.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 19 czerwca 2018 r. do 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. nr 129 i 130, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronach internetowych tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl (Plany morskie)

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 1 sierpnia 2018 r.:

 • w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:

 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.) na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 r. w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, przy ul. Piastów 45. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie pzp-sk3.konfeo.com. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o możliwie szybką rejestrację. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Logo PO WER

Pliki do pobrania

 • 1. POM v1 - Projekt rozporządzenia

  • Plik pdf
  • 5.42 Mb
 • 2. POM v1 - Ustalenia ogólne

  • Plik pdf
  • 6.76 Mb
 • 3. POM v1 - Rozstrzygnięcia szczegółowe

  • Plik pdf
  • 4.02 Mb
 • 4. POM v1 - Uzasadnienie rozstrzygnięć

  • Plik pdf
  • 413.37 Kb
 • 5. POM v1 - Rysunek Planu

  • Plik zip
  • 9.12 Mb
 • 6. POM v1 - OSR

  • Plik pdf
  • 766.18 Kb
 • 7. POM v1 - Uzasadnienie dla rozporządzenia

  • Plik pdf
  • 289.73 Kb
 • 8. POM v1 - Prognoza OOŚ

  • Plik pdf
  • 8.93 Mb
 • 9. POM v1 - Prognoza OOŚ (mapa 1)

  • Plik jpg
  • 423.43 Kb
 • 10. POM v1 - Prognoza OOŚ (mapa 2)

  • Plik jpg
  • 270.98 Kb
 • 11. POM v1 - Prognoza OOŚ (mapa 3)

  • Plik jpg
  • 378.94 Kb
 • 12. POM v1 - Prognoza OOŚ (mapa 4)

  • Plik jpg
  • 334.58 Kb
 • 13. POM v1 - Prognoza OOŚ (mapa 5)

  • Plik jpg
  • 328.27 Kb
 • 14. POM v1 - Prognoza OOŚ (mapa 6)

  • Plik jpg
  • 348.70 Kb
 • 15. POM v1 - Prognoza OOŚ (mapa 7)

  • Plik jpg
  • 319.21 Kb
 • 16. POM v1 - Prognoza OOŚ (mapa 8)

  • Plik jpg
  • 384.53 Kb
 • 17. POM v1 - Prognoza OOŚ (mapa 9)

  • Plik jpg
  • 302.24 Kb
 • 18. POM v1 - Prognoza OOŚ (oświadczenie)

  • Plik pdf
  • 783.26 Kb
 • 19. POM v1 - Prognoza OOŚ (analiza kart akwenów)

  • Plik pdf
  • 1.33 Mb
 • 20. POM v1 - Wykaz uwag i wniosków

  • Plik pdf
  • 2.26 Mb
 • 21. Formularz uwagi do planu

  • Plik docx
  • 32.23 Kb