Plany morskie

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu

 • 18 czerwca 2021
 • Agnieszka Cwilewicz
Rys planu HEL

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś są dostępne do publicznego wglądu w terminie od 18-go czerwca 2021 r. do 2go sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl .

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r.:

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również - ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu 2 lipca 2021 r. w Urzędzie Morskim w Gdyni o godz. 10.00.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu należy przesyłać na adres do dnia 28go czerwca 2021 r. na adres planymorskie@umgdy.gov.pl .

logotypy

Pliki do pobrania

 • 1. Projekt planu HEL v.1

  • Plik zip
  • 10.50 Mb
 • 2. Prognoza do proj. planu HEL v.1

  • Plik zip
  • 12.37 Mb
 • 3. Wykaz wniosków

  • Plik docx
  • 74.51 Kb