Plany morskie

Spotkanie konsultacyjne w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu

  • 3 listopada 2020
  • Agnieszka Cwilewicz
Rysunek planu (PZP.HEL)

Pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu planowane było w listopadzie 2020 r. Jednakże, ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią wirusa COVID-19, w wyniku których cały kraj został objęty czerwoną strefą, spotkanie to nie mogło się odbyć w tradycyjnej formie. W obecnych warunkach możliwe jest przeprowadzenie jedynie wirtualnych konsultacji projektu planu. Poniżej umieszczone zostały prezentacje przedstawiające aktualny postęp prac:

  1. Prezentacja oraz nagranie wideo - Projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przebieg procedury planistycznej z harmonogramem prac
  2. Prezentacja oraz nagranie wideo - Projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – wstępny projekt planu
  3. Prezentacja oraz nagranie wideo - Projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – wstępna Prognoza
  4. Rysunek planu – wstępna wersja v0
  5. Uzasadnienie do wstępnego projektu planu
  6. Rysunek uwarunkowań
  7. Formularz do wnoszenia uwag

Prosimy o zapoznanie się z zamieszoną dokumentacją i przesłanie uwag do wstępnego projektu planu i Prognozy do 13 listopada 2020 r. na adres: planymorskie@umgdy.gov.pl .

 

 

Logo POWER