Plany morskie

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przetrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej

 • 28 maja 2021
 • Agnieszka Cwilewicz
Rysunek planu

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 28 maja 2021 r. do 9 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl .

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 9 lipca 2021 r.:

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również - ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. w Gdyni w Urzędzie Morskim w Gdyni o godz. 10.00.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu należy przesyłać na adres planymorskie@umgdy.gov.pl do dnia 11go czerwca 2021 r.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną zapraszamy po maksymalnie 2 osoby z danej instytucji.

logotypy UE

Pliki do pobrania

 • 1. Projekt planu v.1

  • Plik zip
  • 27.42 Mb
 • 2. Prognoza v.1

  • Plik zip
  • 20.69 Mb
 • 3. Wykaz wnioskow

  • Plik docx
  • 136.95 Kb