Plany morskie

Druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej

 • 11 lutego 2022
 • Agnieszka Cwilewicz

Uprzejmie informujemy, że została opracowana druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (tzw. v.2). Jest to wersja projektu planu i Prognozy po etapie uzgodnień i konsultacji społecznych.

Uwagi do przedmiotowego projektu planu można składać w terminie do 11 marca 2022 r.:

 • w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 • elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że spotkanie konsultacyjne dot. przedmiotowego projektu planu odbędzie się w formie on-line w dniu 3 marca 2022 r. o godz. 11. Chęć uczestnictwa w spotkaniu wraz z podaniem adresu mailowego, na który zostanie wysłany link do spotkania należy przesłać do dnia 28.02.2022 r. na adres  planymorskie@umgdy.gov.pl

logotypy UE

Pliki do pobrania

 • 1. Projekt planu ZGD - v.2

  • Plik zip
  • 27.19 Mb
 • 2. Prognoza OOŚ do projektu planu - v.2

  • Plik zip
  • 20.28 Mb
 • 3. Wykaz wniosków do projektu planu ZGD

  • Plik pdf
  • 2.20 Mb
 • 4. Wykaz wniosków do projektu planu ZGD - korekta - 1.03.2022

  • Plik pdf
  • 2.21 Mb