Plany morskie

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • 19 października 2021
 • Agnieszka Cwilewicz
Rusunek z fragmentem planu zagospodarowania

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś są dostępne do publicznego wglądu w terminie od 19 października 2021 r. do 1 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl (dokumentacja do pobrania - poniżej) .

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 1 grudnia 2021 r.:

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również - ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu 4 listopada 2021 r. w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu (ul. Stary Rynek 25) o godz. 10.00.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu należy przesyłać na adres planymorskie@umgdy.gov.pl do dnia 2go listopada 2021 r.

Logo UE

Pliki do pobrania

 • 1. Projekt planu wraz z załącznikami 1 i 2

  • Plik zip
  • 2.27 Mb
 • 2. Projekt planu - załącznik 3

  • Plik zip
  • 27.21 Mb
 • 3. Projekt planu - załącznik 4 - rysunek planu - arkusz A1

  • Plik png
  • 35.60 Mb
 • 4. Projekt planu - załącznik 4 - rysunek planu - arkusz A2

  • Plik png
  • 25.25 Mb
 • 5. Prognoza do projektu planu

  • Plik zip
  • 5.58 Mb
 • 6. Wykaz wniosków

  • Plik docx
  • 93.54 Kb