Plany morskie

Przedłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdyni ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej

 • 20 kwietnia 2023
 • Małgorzata Gwara

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 20.12.2022 r. przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdyni wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu jego przyjęcia.

Pliki do pobrania

 • 1. GDY Projekt planu

  • Plik pdf
  • 1.18 Mb
 • 2. GDY Rysunek planu A4

  • Plik pdf
  • 9.34 Mb
 • 3. GDY Uzasadnienie A4

  • Plik pdf
  • 13.05 Mb
 • 4. GDY Prognoza

  • Plik pdf
  • 7.59 Mb
 • 5. GDY Wykaz uwag i wniosków

  • Plik pdf
  • 1.11 Mb