Plany morskie

Przedłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego portu morskiego w Elblągu ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej

 • 20 kwietnia 2023
 • Małgorzata Gwara

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 8.02.2023 r. przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu jego przyjęcia.

Pliki do pobrania

 • 1. PZPPE Ustalenia ogólne

  • Plik pdf
  • 989.59 Kb
 • 2. PZPPE Rozstrzygnięcia szczegółowe

  • Plik pdf
  • 1023.56 Kb
 • 3. PZPPE Uzasadnienie

  • Plik pdf
  • 291.04 Kb
 • 4. PZPPE Rysunek Planu

  • Plik pdf
  • 4.50 Mb
 • 5. PZPPE Prognoza

  • Plik pdf
  • 6.97 Mb
 • 6. PZPPE Wykaz uwag i wniosków

  • Plik pdf
  • 985.92 Kb