Plany morskie

Przebieg 2. krajowego spotkania konsultacyjnego

 • 6 października 2017
 • Agnieszka Cwilewicz
2. spotkanie krajowe

W dniu 4 października 2017 r. odbyło się w Słupsku drugie spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywanego Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Dziękujemy za liczne przybycie i konstruktywną dyskusję. Uwagi niezgłoszone podczas spotkania można przesyłać do dnia 11-go października 2017 r. na adres planymorskie@umgdy.gov.pl (materiały prezentowane na spotkaniu zamieszczono poniżej).

Logo PO WER

Pliki do pobrania

 • 1. Wstęp

  • Plik pdf
  • 975.67 Kb
 • 2. Przebieg procedury planistycznej

  • Plik pdf
  • 1.83 Mb
 • 3. PZPPOM wersja „0”

  • Plik pdf
  • 1.38 Mb
 • 4. Pierwsze uwagi Prognozy do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

  • Plik pdf
  • 2.38 Mb
 • 5. Konflikty przestrzenne

  • Plik pdf
  • 1.64 Mb