Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Plany morskie

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000 (v2)

 • 2 stycznia 2019
 • Agnieszka Cwilewicz

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym informuje o zakończeniu kolejnego etapu prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, zwanego dalej projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej prognozą ooś.

PZP POM - Rysunek planu

W czerwcu 2018 roku wyłożono do publicznego wglądu projekt planu wraz z prognozą ooś oraz poinformowano o możliwości składania uwag i wniosków. Następnie w lipcu 2018 roku została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami.

W grudniu 2018 roku opracowano zmodyfikowany projekt planu, w którym wprowadzono zmiany wynikające z prognozy ooś oraz dokonanych uzgodnień a także wprowadzono zmiany wynikające z uwzględnionych opinii, uwag i wniosków. Zmodyfikowany projekt planu (wersja v2) wraz ze zaktualizowaną prognozą ooś zostały przekazane do właściwych organów w celu ponowienia uzgodnień, o których mowa w art. 37e ust. 1 pkt. 8 ustawy o obszarach morskich.

Harmonogram dalszych prac dostępny jest pod adresem:
https://www.umgdy.gov.pl/

Poniżej zamieszczono zmodyfikowany projekt planu (v2) wraz ze zaktualizowaną prognozą ooś, które zostały przesłane do właściwych organów w celu ponowienia uzgodnień.

 

Logo PO WER
Logo PO WER (Kolor, EN)

Pliki do pobrania

 • 1. Projekt rozporządzenia

  • Plik pdf
  • 264.10 Kb
 • 2. Projekt rozporządzenia - zał. 1 ustalenia ogólne

  • Plik pdf
  • 1.91 Mb
 • 3. Projekt rozporządzenia - zał. 2 rozstrzygnięcia szczegółowe

  • Plik pdf
  • 4.33 Mb
 • 4. Projekt rozporządzenia - zał. 3 uzasadnienie rozstrzygnięć

  • Plik zip
  • 27.42 Mb
 • 5. Projekt rozporządzenia - zał. 4 rysunek planu

  • Plik zip
  • 18.33 Mb
 • 6. Projekt rozporządzenia - uzasadnienie

  • Plik pdf
  • 273.47 Kb
 • 7. Projekt rozporządzenia - osr

  • Plik pdf
  • 542.34 Kb
 • 8. Prognoza ooś

  • Plik pdf
  • 14.15 Mb
 • 9. Prognoza ooś - załączniki

  • Plik zip
  • 8.05 Mb
 • 10. Wykaz uwag i wniosków

  • Plik pdf
  • 2.70 Mb