Plany morskie

Harmonogram wykonania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000

 • 7 listopada 2020
 • Agnieszka Cwilewicz
 • 2 sierpnia 2016 r. - rozpoczęcie prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego
 • Sierpień - październik 2016 r. - zbieranie uwag i wniosków dotyczących projektu planu
 • Sierpień 2016 r. - luty 2017 r. - pozyskanie materiałów planistycznych
 • Marzec 2017 r. - pierwsze krajowe spotkanie konsultacyjne
 • Lipiec 2017 r. - opracowanie wstępnego Projektu planu
 • Październik 2017 r. - drugie krajowe spotkanie konsultacyjne
 • Kwiecień 2018 r. - opracowanie Projektu planu uwzględniającego ustalenia prognozy
 • Czerwiec 2018 r. - wyłożenie projektu planu wraz z Prognozą (v1)
 • Lipiec 2018 r. – dyskusja publiczna; zbieranie uzgodnień, opinii oraz uwag do projektu planu
 • Grudzień 2018 r. - opracowanie Projektu planu uwzględniającego opinie, uzgodnienia oraz wnioski z dyskusji publicznej (v2)
 • Styczeń - luty 2019 r. - ponowne uzgodnienia z właściwymi organami projektu planu na szczeblu krajowym
 • Sierpień 2019 r. - opracowanie Projektu planu uwzględniającego ponowne uzgodnienia (v3)
 • Listopad 2020 r. - przekazanie Projektu planu do Ministra ds. Gospodarki w celu przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego w drodze rozporządzenia
 • II kwartał 2021 r. - opublikowanie rozporządzenia w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

Oprócz planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 zostaną sporządzone szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego poszczególnych akwenów morskich.

Logo PO WER