Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Plany morskie

Konsultacje wstępnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu

 • 26 kwietnia 2021
 • Agnieszka Cwilewicz
Nagłówek

Poniżej zamieszczamy dokumenty wykonane w ramach opracowywania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów Portu Morskiego w Elblągu wraz z Prognozą oraz prezentacje obrazujące dotychczas wykonane zadania i harmonogram projektu. Osoby nie posiadające dostępu do Internetu mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni lub w siedzibie Kapitanatu Portu Elbląg po umówieniu telefonicznym wizyty i przy zachowaniu reżimu sanitarnego:
Urząd Morski w Gdyni - tel. 58 355 34 36 lub 58 355 34 37;
Kapitanat Portu Elbląg - tel: 55 236 16 60

Uwagi do zamieszczonej dokumentacji można składać w formie pisemnej na adres Urzędu Morskiego w Gdyni lub drogą mailową na adres: planymorskie@umgdy.gov.pl lub za pośrednictwem ePUAP w terminie do 12 maja 2021 r.

Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią wirusa COVID-19, w wyniku których cały kraj został objęty czerwoną strefą, spotkanie konsultacyjne nie może odbyć się w formie tradycyjnej. Dnia 10 maja o godz. 10.00 będzie możliwość zadania pytań nt. projektu planu Przedstawicielom Wykonawcy oraz Urzędu Morskiego w Gdyni za pośrednictwem platformy Zoom lub Teams. Chętne osoby prosimy o przesłanie stosownego zgłoszenia na adres: planymorskie@umgdy.gov.pl do dnia 6go maja 2021 r. wraz z informacją na temat adresu mailowego, na który zostanie wysłany przez nas link do spotkania.

Logo POWER

Pliki do pobrania

 • 1. Rysunek uwarunkowań - ark. 1

  • Plik png
  • 15.82 Mb
 • 2. Rysunek uwarunkowań - ark. 2

  • Plik png
  • 13.73 Mb
 • 3. Rysunek planu - ark. 1

  • Plik png
  • 14.90 Mb
 • 4. Rysunek planu - ark. 2

  • Plik png
  • 8.21 Mb
 • 5. Uzasadnienie do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego

  • Plik pdf
  • 1.75 Mb
 • 6. Karty akwenów

  • Plik pdf
  • 930.78 Kb
 • 7. Prognoza oddziaływania na środowisko

  • Plik pdf
  • 5.36 Mb
 • 8. Prezentacja - procedura planistyczna

  • Plik pdf
  • 577.29 Kb
 • 9. Prezentacja - Prognoza OOŚ

  • Plik pdf
  • 1.72 Mb
 • 10. Formularz wniosku do projektu planu

  • Plik docx
  • 71.95 Kb
 • 11. Prezentacja - Podstawowe informacje dot. planu

  • Plik pdf
  • 1.55 Mb
 • 12. Prezentacja - Charakterystyka obszaru i analiza konfliktów

  • Plik pdf
  • 3.71 Mb