Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Plany morskie

Zaproszenie na branżowe spotkania konsultacyjne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich

  • 10 października 2017
  • Agnieszka Cwilewicz
PZP POM - Nagłówek

Nawiązując do ustaleń podjętych na 2. spotkaniu konsultacyjnym (odnośnik do informacji o spotkaniu w serwisie www.umgdy.gov.pl) dot. opracowania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 :200 000 (odnośnik do serwisu www.umgdy.gov.pl) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uprzejmie informujemy, że w ramach opracowywania w.w. projektu planu odbędą się spotkania konsultacje poświęcone poniższym zagadnieniom:

  • Przepływ przez obszar morskich farm wiatrowych - 17.10.2017 - Morski Instytut Rybacki
  • Poszukiwanie i wydobycie ropy, gazu, kruszywa - 26.10.2017 - Urząd Morski w Gdyni
  • Ochrona przyrody - 13.11.2017 - Urząd Morski w Gdyni
  • Infrastruktura liniowa - 15.11.2017 - Urząd Morski w Gdyni
  • Rybołówstwo - 21.11.2017 - Urząd Miasta Ustka
  • Strefa przybrzeżna (turystyka, ochrona brzegu, elektrownia jądrowa) - 22.11.2017 - Urząd Morski w Gdyni
  • Zatoka Gdańska - 23.11.2017 - Urząd Morski w Gdyni
  • Trasy żeglugowe - 14.12.2017 - Urząd Morski w Gdyni

Pierwsze z w.w. spotkań odbędzie się 17 października 2017 r. w Morskim Instytucie Rybackim – PIB w Gdyni (ul. Kołłątaja 1) w sali im. Prof. Demela w godz. 10.00 – 15.00. Celem spotkania jest dyskusja nad zapisami w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich dotyczącymi warunków dopuszczenia ruchu jednostek pływających przez obszar morskich farm wiatrowych (rybackich i handlowych). Spotkanie rozpocznie się dyskusją nt. możliwości przepływu jednostek handlowych / turystycznych przez obszar MFW. Panel dot. udostępniania farm na potrzeby rybołówstwa odbędzie się o godz. 12.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach.

Logo POWER