Plany morskie

Spotkania konsutlacyjne

  • 5 lipca 2016
  • Agnieszka Cwilewicz

W ramach prowadzonego procesu planistycznego przewidziano trzy spotkania międzynarodowe oraz cztery spotkania krajowe (harmonogram procesu planistycznego w serwisie www.umgdy.gov.pl). Oprócz tego przewidziano dodatkowe spotkania z wybranymi interesariuszami mające na celu ułatwienie wyboru najlepszego rozwiązania w przypadku konfliktowych rozstrzygnięć planistycznych.

Pierwsze spotkanie międzynarodowe odbyło się w dniach 18-19 października 2016 r. Następne spotkanie międzynarodowe planowane jest w listopadzie 2017 r.

Pierwsze spotkanie krajowe odbędzie się 8 marca 2017 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Spotkanie będzie miało charakter informacyjny - zostanie przedstawiony proces planistyczny wraz z szczegółowymi informacjami nt. planowanych konsultacji społecznych.

Logo POWER