Plany morskie

Przedłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej

 • 20 kwietnia 2023
 • Małgorzata Gwara

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 10.01.2023 r. przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu jego przyjęcia.

Pliki do pobrania

 • 1. GDA Projekt planu

  • Plik pdf
  • 1.65 Mb
 • 2. GDA Rysunek planu A4 w skali 1:10000

  • Plik pdf
  • 17.21 Mb
 • 3. GDA Uzasadnienie A4 w skali 1:10000

  • Plik pdf
  • 21.90 Mb
 • 4. GDA Prognoza

  • Plik pdf
  • 9.88 Mb
 • 5. GDA Wykaz uwag i wniosków

  • Plik pdf
  • 1.56 Mb