Plany morskie

Przebieg pierwszego krajowego spotkania konsultacyjnego

 • 9 marca 2017
 • Agnieszka Cwilewicz
Pierwsze spotkanie krajowe
Pierwsze spotkanie krajowe

W dniu 8 marca 2017 r. odbyło się w Gdańsku pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywanego Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000. Dziękujemy za liczne przybycie i wszystkie „głosy” w dyskusji nad projektem planu. Uwagi niezgłoszone podczas spotkania można przesyłać do dnia 15-go marca 2017 r. na adres planymorskie@umgdy.gov.pl (materiały prezentowane na spotkaniu zamieszczono poniżej).

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie konsultacyjne, na którym zaprezentowany zostanie wstępny projekt planu z prognozą. Spotkanie odbędzie się w październiku 2017 r. w Słupsku.

Logo POWER

Pliki do pobrania

 • 1. 1. Prezentacja wstępna

  • Plik pdf
  • 1.47 Mb
 • 2. 2. Prezentacja opisu procedury planistycznej

  • Plik pdf
  • 2.34 Mb
 • 3. 3. Prezentacja założeń do projektu planu

  • Plik pdf
  • 1.26 Mb
 • 4. 4. Prezentacja wniosków do planu

  • Plik pdf
  • 6.90 Mb
 • 5. 5. Prezentacja analizy uwarunkowań

  • Plik pdf
  • 27.02 Mb
 • 6. 6. Prezentacja zakresu prognozy OOŚ

  • Plik pdf
  • 2.20 Mb
 • 7. Ankieta

  • Plik pdf
  • 3.74 Mb
 • 8. Propozycje kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • Plik pdf
  • 12.89 Mb
 • 9. Założenia planu zagospodarowania przestrzennego

  • Plik pdf
  • 4.49 Mb
 • 10. Mapa

  • Plik pdf
  • 3.77 Mb