Plany morskie

Drugie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne

 • 10 listopada 2017
 • Agnieszka Cwilewicz
Zdjęcie ze spotkania

W dniach 6-7 listopada 2017 r. odbyło się w Warszawie drugie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000.

W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział ponad 40 osób, w tym przedstawiciele Niemiec, Dani, Szwecji, Rosji, Łotwy oraz Finlandii. Polskę reprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, urzędów morskich oraz Instytutu Morskiego w Gdańsku (wykonawca projektu planu oraz prognozy).

Celem spotkania była prezentacja postępu prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, a w szczególności: stopień zaawansowania procesu gromadzenia danych, prezentacja wstępnego Projektu planu (v.0), harmonogram dalszych prac nad Projektem planu oraz dyskusja nad kwestiami transgranicznymi w Projekcie Planu z udziałem gości zagranicznych.

Dziękujemy za owocną dyskusję oraz za wniesione opinie, uwagi i propozycje do projektu Planu.

Pliki do pobrania

 • 1. 2nd International Meeting on the Polish MSP - Introduction

  • Plik pdf
  • 1.30 Mb
 • 2. Draft of Maritime Spatial Plan of the Polish Sea Areas (draft v.0)

  • Plik pdf
  • 4.20 Mb
 • 3. Strategic Environmental Assessment for the MSP for Polish Sea Areas in scale 1:200 000 (draft v.0)

  • Plik pdf
  • 4.12 Mb
 • 4. Technical infrastructure in the MSP of the Polish Sea Areas (draft v.0)

  • Plik pdf
  • 3.16 Mb
 • 5. Fisheries in the MSP of the Polish Sea Areas (draft v.0)

  • Plik pdf
  • 2.40 Mb
 • 6. Spatial conflicts and synergies in the MSP of the Polish Sea Areas (draft v.0)

  • Plik pdf
  • 2.92 Mb
 • 7. Shipping in MSP of the Polish Sea Areas (draft v.0)

  • Plik pdf
  • 3.54 Mb