Fundusze europejskie

Modernizacja dalby rurowej w Kątach Rybackich

 • 16 stycznia 2015
 • Karolina Dołhy

Priorytet 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe
Działanie 3.3. Rybacka infrastruktura portowa

Opis projektu

Zwrotna dalba wyciągowa zlokalizowana jest w obrębie przystani rybackiej w Kątach Rybackich od strony Zatoki Gdańskiej na km 29 + 840 w odległości ok. 95 m od linii brzegowej.
W związku z licznymi skargami rybaków korzystających z przystani morskiej w Kątach Rybackich uskarżających się na zły stan dalby zwrotnej, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z przystani Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zadecydował o wymianie dalby rurowej w trybie pilnym .

Umowa o dofinansowanie

Umowę Nr 00005-61522-OR1100005/05 o Dofinansowanie Projektu zawarto w dniu 12 września 2005 r. z ARiMR na kwotę 86 820,61 PLN.

Roboty budowlane

Umowę z Wykonawcą, firmą PPUH CONSERVICE Marta Dera, Rafał Kowalski podpisano 7 listopada 2005 r.

Z powodu bardzo złego stanu technicznego (skorodowana na całej powierzchni, na poziomie dna wżery na wylot) dalba nie nadawała się do remontu i została wyrwana a na jej miejsce została wbita nowa.
Nowo wykonana dalba rurowa ma średnicę 711 mm, grubość ścianki 12,5 mm i długości całkowitej 13,5 m. Pośrodku rura została wzmocniona czterema połówkami dwuteownika 500 o długości 3 m, w miejscu występowania maksymalnych momentów gnących. Część rurowa dalby wystająca ponad dno wypełniona jest betonem ze zbrojeniem. W głowicy dalby zamocowano płaskownik jako zawiesie dla zblocza.
Nową dalbę wbito o ok. 20 m dalej w kierunku zatoki, ze względu na zbyt małe głębokości, które występują przy dalbie, przy średnich i niskich stanach wody. Głębokość dna w miejscu posadowienia dalby -2,60 m. Dno wokół dalby zostało w wzmocnione narzutem z tłucznia grubego d= 8-15 cm na geowłókninie i przysypane piaskiem. Część nadwodna dalby pomalowana została w pasy biało-czerwone.
Wymiana zwrotnej dalby rurowej w przystani Kąty Rybackie miała na celu ułatwienie bezpiecznego wyciągania i obsługi małych jednostek rybackich.

Termin zakończenia inwestycji na 30 czerwca 2006 r.

Dalba rurowa
Plaża Kąty Rybackie - kutry. Na drugim planie dalba rurowa.

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  tel. (58) 355 35 88
  fundusze@umgdy.gov.pl
 3. Karolina Dołhy - Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82
  fax. (58) 620-67-43
 4. Agnieszka Baranow, Starszy Specjalista
  e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 84