Fundusze europejskie

Modernizacja Falochronu Północnego narzutowego we Władysławowie

 • 24 marca 2015
 • Karolina Dołhy

Priorytet 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Działanie 3.3. Rybacka infrastruktura portowa

Umowa o dofinansowanie

Umowę Nr OR11-61522-OR1100016/06 o Dofinansowanie Projektu zawarto w dniu 11 lipca 2006 r. z ARiMR na kwotę 11 865 394,00 PLN.

Roboty budowlane

Projekt został zrealizowany jednoetapowo.

W ramach projektu wykonano odcinek zasadniczy oraz odcinek głowicowy. W ramach odcinka zasadniczego wykonano:

 1. narzut zabezpieczający polegający na: rozścieleniu geowłókniny pod wodą; wykonanie narzutu kamiennego; przełożenie bloków istniejącego obrzutu kamiennego; uzupełnienie istniejącego narzutu kamiennego; wykonanie i ułożenie gwiazdobloków;
 2. zabezpieczenie nawierzchni między falochronami polegający na: ułożeniu ekranu tłuczniowego na skarpach; ułożeniu geowłókniny; wykonaniu podbudowy; wykonaniu nawierzchni betonowej; ułożeniu gabionów z siatki stalowej; wykonaniu warstwy odsączającej; zamontowaniu stojaka koła ratunkowego;
 3. narzut zabezpieczający polegający na: ułożeniu filtru tłuczniowego na skarpach; wykonaniu podbudowy; wykonaniu nawierzchni; ułożeniu gabionów z siatki; montażu drabinek; zamontowaniu stojaka na koło ratunkowe;
 4. rozbiórkę latarni.

Dodatkowo wykonano następujące prace:

 • pomalowano powierzchnie;
 • uzupełniono dywanik asfaltowy;
 • wykonano podbudowę z kruszywa;
 • wykonano nawierzchnię betonową;
 • ułożono geowłókninę i gabiony;
 • wykonano drogi tymczasowe;
 • wykonano i ułożono dodatkowe gwiazdobloki;
 • wymieniono korpus falochronu;
 • rozebrano konstrukcję kopuły i galerii latarni;
 • naprawiono parapet.

Umowa z Wykonawcą Konsorcjum Falochron Władysławowo Hydrotechnika – Colcrete – Von Essen została podpisana 27 marca 2007 r.
Termin zakończenia realizacji projektu - 15 listopada 2008 r.

Gwiazdobloki
Główka zielona - falochron Władysławowo

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  tel. (58) 355 35 88
  fundusze@umgdy.gov.pl
 3. Karolina Dołhy - Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82
  fax. (58) 620-67-43
 4. Agnieszka Baranow, Starszy Specjalista
  e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 84