Fundusze europejskie

Modernizacja dalby rurowej w Piaskach

 • 24 marca 2015
 • Karolina Dołhy

Priorytet 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Działanie 3.3. Rybacka infrastruktura portowa

Umowa o dofinansowanie

Umowę Nr 00006-61522-OR1100004/05 o Dofinansowanie Projektu zawarto w dniu 12 września 2005 r. z ARiMR na kwotę 131 997,65 PLN. Aneks nr 1 z dnia 20 stycznia 2006 r. zatwierdził zmianę kwoty pomocy finansowej na 119 778.20 zł.

Roboty budowlane

Dalba wyciągowa zlokalizowana jest w obrębie przystani rybackiej w Piaskach na Mierzei Wiślanej na km 3+ 200 w odległości ok. 130 m od linii brzegowej od Zatoki Gdańskiej. Nowo wykonana dalba rurowa ma średnicę 711 mm, grubość ścianki 12,5 mm i długości całkowitej 13,5 m. Pośrodku rura została wzmocniona czterema połówkami dwuteownika 500 o długości 3 m, w miejscu występowania maksymalnych momentów gnących. Część rurowa dalby wystająca ponad dno wypełniona jest betonem ze zbrojeniem. W głowicy dalby zamocowano płaskownik jako zawiesie dla zblocza.
Nową dalbę wbito na miejsce starej. Głębokość dna w miejscu posadowienia dalby -2,60 m. Dno wokół dalby zostało wzmocnione narzutem z tłucznia grubego d= 8-15 cm na geowłókninie i przysypane piaskiem. Część nadwodna dalby pomalowana została w pasy biało-czerwone.

Umowę z Wykonawcą, firmą PPUH CONSERVICE Marta Dera, Rafał Kowalski podpisano 7 listopada 2005 r.
Termin zakończenia inwestycji - 30 czerwca 2006 r.

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  tel. (58) 355 35 88
  fundusze@umgdy.gov.pl
 3. Karolina Dołhy - Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82
  fax. (58) 620-67-43
 4. Agnieszka Baranow, Starszy Specjalista
  e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 84