Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Modernizacja Nabrzeża Zachodniego w porcie Jastarnia

 • 24 marca 2015
 • Karolina Dołhy

Priorytet 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Działanie 3.3. Rybacka infrastruktura portowa

Umowa o dofinansowanie

Umowę Nr 00002-61522-OR1100003/05 o Dofinansowanie Projektu zawarto w dniu 12 września 2005 r. z ARiMR na kwotę 576.478,34 PLN.

Roboty budowlane

Nabrzeże Zachodnie w porcie Jastarnia przeznaczone jest do obsługi małych jednostek rybackich. Znajduje się po zachodniej stronie basenu portowego w głębi portu, za Basenem Łodziowym. Projekt modernizacji zakładał, że kształt, położenie linii odwodnej nabrzeża, głębokość techniczna pozostaną niezmienione. Nie przewidywał także dodatkowego wyposażenia służącego do tłumienia falowania w akwenie.

Prace modernizacyjne obejmowały:

 • wzmocnienie podbudowy nawierzchni płyt betonowych,
 • zbrojenie płyty nawierzchni nabrzeża,
 • wykonanie stałych odbojnic,
 • wykonanie nowych drabinek ratowniczych na ścianie odwodnej.

Wykonanie modernizacji Nabrzeża Zachodniego w porcie Jastarnia miało na celu ułatwienie bezpiecznego cumowania i obsługi małych jednostek rybackich.
Wykonano wszystkie zaplanowane prace modernizacyjne oraz wynikłe podczas realizacji roboty dodatkowe.

Umowę z Wykonawcą, firmą WMW s.c. Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz, na kwotę 325 387,17 PLN podpisano 25 października 2005 r.
Zakończenie realizacji projektu - 30 marca 2006 r.

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  tel. (58) 355 35 88
  fundusze@umgdy.gov.pl
 3. Karolina Dołhy - Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82
  fax. (58) 620-67-43
 4. Agnieszka Baranow, Starszy Specjalista
  e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 84