Fundusze europejskie

Modernizacja nabrzeży w basenie Przystani Rybackiej w Suchaczu

 • 24 marca 2015
 • Karolina Dołhy

Priorytet 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe
Działanie 3.3. Rybacka infrastruktura portowa

Umowa o dofinansowanie

Umowę Nr OR14-61522-OR1400002/06 o Dofinansowanie Projektu zawarto w dniu 9 lutego 2007 r. z ARiMR na kwotę 3 288 699,00 PLN.

Roboty budowlane

Przystań w Suchaczu usytuowana jest nad Zalewem Wiślanym. Ujście kanału wewnątrz przystaniowego osłonięte jest dwoma falochronami długości ok. 145 m część wschodnia i 20,00 m część zachodnia.
Z uwagi na bardzo zły stan istniejącej konstrukcji w basenie Przystani Rybackiej w Suchaczu koniecznym było, w ramach prac budowlanych, wykonanie modernizacji konstrukcji nabrzeży Wschodniego, Południowego i Zachodniego, które stanowią umocnienia brzegu przystani w miejscu cumowania jednostek rybackich.

W ramach projektu wykonano:

 1. Roboty przygotowawcze
 2. Ścianki szczelne
 3. Ściągi i kotwy iniekcyjne
 4. Oczep ścianki szczelnej
 5. Fundament blokowy
 6. Nawierzchnie wraz z podbudowa
 7. Prace wykończeniowe
 8. Umocniono brzeg wschodni
 9. Roboty pogłębiarskie
 10. Roboty dodatkowe polegające na:
  • wykonaniu dodatkowego zakotwienia ścianki szczelnej
  • wykonaniu nawierzchni nabrzeży wraz z podbudową
  • wykonaniu placu do płukania sieci
  • wykonaniu robót pogłębiarskich

Umowę z Wykonawcą, Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „CONSERVICE”, Rotmanka ul. Modrzewiowa 7, 83-010 Straszyn, podpisano 26 kwietnia 2007r.
Termin zakończenia realizacji projektu - 30 listopada 2008 r.

Przystań rybacka z zacumowanymi łodziami.
Tablica informacyjna projektu na nabrzeżu.
Wyremontowana przystań rybacka.
Wyremontowana przystań rybacka z zacumowanymi łodziami.

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  tel. (58) 355 35 88
  fundusze@umgdy.gov.pl
 3. Karolina Dołhy - Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82
  fax. (58) 620-67-43
 4. Agnieszka Baranow, Starszy Specjalista
  e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 84