Fundusze europejskie

Modernizacja Nabrzeża Łodziowego w porcie Jastarnia

 • 12 stycznia 2015
 • Karolina Dołhy

Priorytet 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Działanie 3.3. Rybacka infrastruktura portowa

Opis projektu

Port Jastarnia położony jest na Półwyspie Helskim nad Zatoką Pucką. Basen Łodziowy usytuowany jest w obrębie pomiędzy Pirsem Pasażerskim a wałem ziemnym u nasady Falochronu Zachodniego. Od północy zamknięty jest skarpowym Nabrzeżem Łodziowym, od południa otwarty na wprost wejścia do portu. Długość w linii Nabrzeża Łodziowego wynosi 28,6 m.

Umowa o dofinansowanie

Umowę Nr OR11-61522-OR1100019/06 o Dofinansowanie Projektu zawarto w dniu 11 lipca 2006 r. z ARiMR na kwotę 200 420,00 PLN.

Roboty Budowlane

Umowę z Wykonawcą, firmą „HYDROBUDOWA” S. A. podpisano 15 listopada 2007 r.

W ramach projektu wykonano:
Odcinek północny nabrzeża - roboty polegające na rozbiórce konstrukcji żelbetowej; rozbiórce nawierzchni kamiennej z ciosów granitowych; wbiciu stalowych ścianek szczelnych; wykonaniu pali narożnikowych; wykonaniu konstrukcji żelbetowej nabrzeża; odtworzeniu murku z kamienia; wykonaniu parapetu betonowego murku; ułożeniu geowłókniny; wykonaniu bruku z kamienia naturalnego; zamontowaniu pachołków, belek i ram odbojowych; zamontowaniu drabinek ratowniczych a także podczyszczeniu dna basenu.

Projekt został zrealizowany jednoetapowo. Zakończenie realizacji projektu - 15 listopada 2008 r.

Wyremontowane nabrzeże - polery i zacumowane łodzie
Tablica informacyjna projektu
Nabrzeże - zacumowane łodzie i kutry

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  tel. (58) 355 35 88
  fundusze@umgdy.gov.pl
 3. Karolina Dołhy - Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82
  fax. (58) 620-67-43
 4. Agnieszka Baranow, Specjalista
  e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 84