Plany morskie

Zaproszenie na spotkanie z sektorem wydobywczym

  • 19 października 2017
  • Agnieszka Cwilewicz
Sektor wydobywczy

W dniu 26 października 2017 r. w Urzędzie Morskim w Gdyni o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne, którego celem dyskusja nad proponowanymi zapisami dotyczącymi sposobu uwzględnienia potrzeb sektora wydobywczego w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000.

Ze względu na ograniczenia lokalowe prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 24.10.2017 r. na adres: agnieszka.cwilewicz@umgdy.gov.pl.

 

Logo POWER