Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Plany morskie

Zaproszenie na spotkanie dot. Zatoki Gdańskiej

  • 16 listopada 2017
  • Agnieszka Cwilewicz

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, którego celem jest dyskusja nad proponowanymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000 zapisami w odniesieniu do wód Zatoki Gdańskiej. Spotkanie odbędzie się dniu 23 listopada 2017 r. w Urzędzie Morskim w Gdyni o godz. 10.00.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 21.11.2017 r. na adres: agnieszka.cwilewicz@umgdy.gov.pl .

 

Logo PO WER