Plany morskie

Zaproszenie na spotkanie dot. strefy przybrzeżnej

  • 16 listopada 2017
  • Małgorzata Gwara
Brzeg Morski (Ikona)

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, którego celem jest dyskusja nad proponowanymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000 zapisami dot. sposobu wykorzystania strefy przybrzeżnej, w tym: turystyka, ochrona brzegu, infrastruktura związana z elektrownią jądrową. Spotkanie odbędzie się dniu 22 listopada 2017 r. w Urzędzie Morskim w Gdyni o godz. 10.00.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 20.11.2017 r. na adres: malgorzata.gwara@umgdy.gov.pl .

Logo PO WER