Plany morskie

Zaproszenie na spotkanie dot. ochrony przyrody

  • 30 października 2017
  • Agnieszka Cwilewicz
Ochrona przyrody

W dniu 13 listopada 2017 r. w Urzędzie Morskim w Gdyni o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne, którego celem dyskusja nad proponowanymi zapisami dotyczącymi sposobu uwzględnienia wymogów ochrony przyrody w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 8.11.2017 r. na adres: malgorzata.gwara@umgdy.gov.pl .

 

 

Logo POWER